Stef over Stef

In mijn werk onderzoek ik de aard, mogelijkheden en dynamiek van massa’s en eenlingen.
Dit proces geef ik vorm, door met individuele elementen verzamelingen te creëren, waarbij ritme, structuur en ordening de leidraad vormen.
De wetmatigheden in de natuur, dat wonderlijk samengaan van regelmaat en oneindige variatie, zijn in al mijn werken een grote inspiratie:
Patronen in een doorgesneden rode kool, de strepen van een zebra, granaatappelzaden, wolkenformaties, een honingraat, zandribbels, kristallen, een school vissen, tuinbonen, schelpen op het strand, berkenbossen, zwermen vogels, bladeren, blijven mij steeds weer ontroeren en fascineren.
Ook mensen zorgen voor talloze inspirerende verzamelingen: Tegelvloeren, uitgestalde vissen op de markt, volle boekenkasten, gemetselde muren, stapeltjes linnengoed, opgetast groenten en fruit, handschriften, wolkenkrabbers, muziekpartituren en wegenpatronen. En wat te denken van mensenmassa’s?
Mij interesseert dan het spanningsveld tussen uniformiteit en diversiteit, tussen orde en wanorde, tussen symmetrie en asymmetrie.
Steeds een grote verrassing wat het ene deeltje aan het geheel zal veranderen. Dat ene onderdeel is op het oog gelijkvormig aan het andere, maar minimale verschuivingen in kleur, vorm, materiaal of ritme kunnen een grote variatie en beweging teweegbrengen.
Ik ben gefascineerd door de regelmatige onregelmatigheid in groeivormen, zwermen, vluchten, kuddes, scholen en massa’s. Daarbij stel ik mezelf voortdurend vragen: wanneer is een levend organisme nog individueel handelend en wanneer spreek je van een collectief? En werkt het collectief als geheel ook weer als individu? Hoe gedraagt een boom of blad zich solitair of in het gezelschap van vele anderen? Hoe kan je eigenheid bewaren in een samenwerkingsverband?
In het kader van mijn onderzoek naar het individuele aspect van mensen in een veelheid, past ook mijn fascinatie voor hun levensgeschiedenissen. hun gedrag, hun onderlinge contact en samenwerking.
Die betrokkenheid kan zichtbaar worden door een donatie van een dierbaar voorwerp dat in het kunstwerk wordt verwerkt zoals in het Troostmonument of de Klaagmuur van eenzame sokken, maar ook door een fysieke bijdrage zoals in het werk Six degrees of separation.