Six degrees of separation

StefKreymborgSixdegreesofseparationTriennale2014FotoPaulvanRiel

Foto Paul van Riel

Uit: Kunst die verbindt door Feico Hoekstra kunsthistoricus

 

‘Kunstenaars zoeken contact met de kijker door het overbrengen van een bepaalde visie, ervaring of fascinatie.
Wat de kunst van Kreymborg zo bijzonder maakt, is dat zij daarbij ook het begrip zelf vormgeeft. Hoe letterlijk zij dit soms opvat, blijkt uit het werk met de titel Six degrees of separation. Inspiratiebron voor het werk was de gelijknamige theorie. Volgens deze door wetenschappers opgestelde theorie is elk mens via zijn sociale netwerk maximaal zes contacten verwijderd van elk ander mens op aarde.
In Six degrees of separation heeft Kreymborg deze wetmatigheid geconcretiseerd door met stukjes klei in haar handpalm allerlei mensen in haar omgeving de hand te drukken. De vorm die de klei door de handdruk heeft aangenomen, vertegenwoordigt heel concreet het contact tussen haarzelf en de ander en via die ander zelfs de hele wereldbevolking. Van al die afzonderlijke stukjes klei maakte ze vervolgens een gesloten ketting, het symbool bij uitstek van eeuwige verbondenheid.

Twee andere kunstwerken die op een vergelijkbaar indringende wijze de voor Kreymborg essentiële betekenis van kunst als verbindende schakel tussen mensen uitdrukken, kwamen net als Six degrees of separation tot stand in een samenwerkingsproject. Van tientallen eenzame sokken, zoals iedereen er wel één in de kast heeft liggen, maakte zij de Klaagmuur van eenzame sokken.
De sokken kreeg zij van zowel familie en vrienden als wildvreemden, die zodoende door het kunstwerk niet alleen met de kunstenares maar ook met elkaar in contact werden gebracht. Hetzelfde gebeurde met haar Troostmonument, waarvoor mensen uit alle hoeken van het land aan Kreymborg een zakdoek stuurden die hen in tijden van verdriet troost had geboden.
Door die ene eenzame sok en die ene droevige zakdoek in haar kunstprojecten te vermeerderen, ontstond ook in deze gevallen een buitengewoon krachtig symbool van verbondenheid. Anders gezegd: door van één veel te maken, en omgekeerd van veel weer één, werd het (negatieve) uitgangspunt getransformeerd tot zijn (positieve) tegendeel.

Precies in dat vermogen om afstanden te overbruggen en tegenstellingen op te heffen, schuilt de kracht van de kunst van Stef Kreymborg.

SDOSdetail

detailSDOS

EnnoBijlstraopenttentoonstellingStefKreymborg

ErikBeetsbijwerkStefKreymborg