Ivy

Ivy, textiel. 320 x  220 cm

In mijn werk onderzoek ik de aard, mogelijkheden en dynamiek van massa’s en eenlingen.
Dit proces geef ik vorm, door met individuele elementen verzamelingen te maken, waarbij ritme, structuur en ordening de leidraad vormen.
De wetmatigheden in de natuur, dat wonderlijk samengaan van regelmaat en oneindige variatie, zijn in al mijn werken een grote inspiratie.

Ik ben gefascineerd door de regelmatige onregelmatigheid in groeivormen. Daarbij stel ik mezelf voortdurend vragen: wanneer is een levend organisme nog individueel handelend en wanneer spreek je van een collectief? En werkt het collectief als geheel ook weer als individu? Hoe gedraagt een boom of blad zich solitair of in het gezelschap van vele anderen? Hoe kan je eigenheid bewaren in een samenwerkingsverband?
Met het veranderende klimaat en alle gevolgen van dien, spelen groeivormen een steeds grotere rol in mijn werk.
Murals die in de veilige omgeving van een binnenruimte kunnen gedijen zonder een tekort aan water, voedsel of een overdosis vocht en zon.
Soms geabstraheerd tot bijna mathematische vormen, andere werken alsof de woekeraar door het raam naar binnen doorgroeide.
Steeds zoek ik het spanningsveld tussen uniformiteit en diversiteit, tussen orde en wanorde, tussen symmetrie en asymmetrie, zoals onze natuur dat al eeuwenlang voordoet.
Maar voor hoe lang nog?

Ivy detail

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Voorstudie Ivy

klimoptextiel