Schriftlezing

detailSchriftlezingStefKreymborg_000

Het werk Schriftlezing  van Stef Kreymborg bestaat uit 7 zelfstandige werken die samen een geheel vormen. Elk van deze 7 werken bestaat ook weer uit diverse samengestelde onderdelen. Met grillige takjes legt Stef in deze brieven haar belevenissen en herinneringen op de haar kenmerkende wijze vast.
Opmerkingen, verhalen, aantekeningen,  anekdotes, observaties, meningen en beschrijvingen van hoogte- en dieptepunten vinden hier hun plek om verteld en ´gelezen´ te’ worden. Dunne platen hout in schijnbaar willekeurige stapelingen, bollen op als vellen papier in een zuchtje wind en lijken weg te vliegen.

Zoals in al haar werk is het ritme van de ‘tekst’, de ordening van ‘letters’, ‘woorden’ en ‘woordgroepen’ weer uitgangspunt voor haar verzameling. Het is een onderzoek naar regelmaat en alle variaties daarop, naar orde en chaos, naar structuur, (a)symmetrie, individualiteit en samenwerking.

Spannend hierbij is de onmogelijkheid om de teksten te lezen. Het doet een appel aan de fantasie van de kijker om invulling aan de tekens te geven. Ook het wegvallen van de teksten achter andere bladen stelt ons via Stef de vraag of in deze tijd van individualisme en communicatie alles  gedeeld en gezien mag worden.

Renate Dorrestein schreef over het ‘schriftelijk werk’ van Stef Kreymborg:
In mijn werk zoek ik altijd naar woorden die beelden oproepen, maar nu is het andersom: nu zie ik beelden die woorden vertolken. Wat laat Stef Kreymborg prachtig zien hoe ontoereikend en onbeholpen de taal is, en hoe vurig niettemin het menselijk verlangen naar communicatie, desnoods over de grenzen van het armzalige alfabet heen.

PA190258

DSC_0167